محمدحسن خالدی

برنده BMW X1 از شيراز

قرعه‌کشی شب يلدا - 30 آذر 1394

فيلم قرعه کشی
خبر قرعه‌کشی BMW X1
گزارش تصويری قرعه‌کشی BMW X1

فريد خلعتی

برنده BMW X1 از آبادان

قرعه‌کشی ميلاد امام رضا (ع) - 4 شهريور 1394

خبر قرعه‌کشی BMW X1
خبر اهدای BMW X1
گزارش تصويری قرعه‌کشی BMW X1
گزارش تصويری اهدای BMW X1

صدرالله مظلوم

برنده BMW X1 از شيراز

ویژه پذیرندگان دستگاه پوز/نمایشگاه کتاب - 24 ارديبهشت 1395